Повний спектр архівних послуг


Надійне позаофісне архівне зберігання документів

Професійне створення електронного архіву докуменації

Архівна компанія САУ надає фірмам і підприємствам різних форм власності професійне надійне позаофісне архівне зберігання документів, а також повний спектр якісних і всебічних архівних послуг.


У штаті Сучасного Архіву України працюють тільки досвідчені фахівці з ведення документообігу з великим стажем в архівній справі та з тривалим досвідом роботи у різних великих передових компаніях України.


Разом з досвідченими і кваліфікованими фахівцями передової архівної компанії САУ Ви безсумнівно зможете підвищити ефективність Вашого бізнесу і скоротити витрати і час на впорядкування документообігу, підтримка документації відповідно до норм законодавства України, а також зможете скоротити витрати на зберігання документації підприємства або фірми в належному вигляді.


Ми завжди зможемо гарантувати підтримку документації Вашої компанії в належному вигляді і в повній відповідності (обов'язковій) з Державним архівом України та поточними нормами законодавства, що унеможливить будь-які порушення і помилки в документообігу, які нерідко обертаються великими неприємностями для компаній.


Позаофісне архівне зберігання документів у Сучасному Архіві України означає також що документація Вашої компанії буде зберігатися на території режимного підприємства в Києві з пропускною системою і воєнізованою охороною.


Надійні і добре захищені сховища архівної компанії САУ для повноцінного позаофісного зберігання документації вбережуть Ваші документи навіть у разі можливих самих непередбачених і найбільш небезпечних форс-мажорних та інших обставин!


Досвідченими архіваріусами архівної служби "Сучасний Архів України" крім безпосередньо позаофісного зберігання документів також надається і повний спектр максимально якісних архівних послуг по грамотному, згідно норм законодавства, впорядкуванню документації, катологізаціі документів, знищенню документів з простроченим терміном зберігання у повній відповідності з поточними нормами законодавства України, а також послуг зі сканування документів і створення повноцінного електронного архіву документації і безліч інших послуг по грамотній організації документообігу будь-яких компаній різних форм власності.


З нами Ваша документація буде у повному порядку і в надійному архівному сховищі - Ви зможете повноцінно займатися розвитком бізнесу, а не "буксувати" в розгрібанні документації та своєчасному узгодженні документів в необхідній відповіднсті до останніх норм законодавства.


Завдяки реалізованій фахівцями архівної компанії "Сучасний Архів України" грамотній організації будь-якого документообігу підприємств, впорядкованості Вашої документації та катологізованому позаофісному архівного зберіганню документів Ви отримаєте не тільки повний лад в документації, а ще й прискорений пошук та своєчасну доставку потрібного Вам документу в разі такої необхідності.


З нами Вам не страшні ніякі перевірки різних податкових і інших державних органів (які трапляються досить часто) у сфері ведення документообігу та архівного зберігання документації, а Ваші документи завжди будуть під Вашим повним контролем і в належному, згідно чинного законодавства України, стані при одночасній мінімізації зусиль і витрат Вашої компанії при веденні власного документообігу!